Tilbakemeldinger fra kunder om samarbeidet med Idéhuset Albretsen.

Nokas Teknikk Sør AS

Idéhuset Albretsen har hjulpet oss med diverse brosjyremateriell, nettsider mm. Vi opplever unge og lovende Albretsen som en behagelig samarbeidspartner – rask til å komme med gode forslag og løsninger. Sammen med rask leveringstid og fornuftige priser – gjør dette at vi ønsker å benytte oss av hans tjenester også i fremtiden!

Stig-Henrik Klophmann
Nokas Teknikk Sør AS
www.nokas-sor.no

Et utvalg kunder

 • vstv
 • city bil
 • ptm takbehandling
 • drommehytta
 • serco ny
 • aquafrisk
 • kgb dans ballett ny
 • selskapsmat
 • spatec
 • skallevold
 • monge
 • revac
 • revac
 • revac
 • revac
 • revac
 • serco ny
 • brubakkenhome
 • velotel
 • nakke og kjeveskaddes landsforening